Wspólnoty

Wspólnoty

Siostry dominikanki


Na terenie naszej parafii mieszkają i pracują Siostry Dominikanki.


Czytaj więcej

Wspólnoty

Krąg biblijny


Liturgiczna Służba Ołtarza. O piękno liturgii w naszej parafii dbają ministranci.[...]


Czytaj więcej

Wspólnoty

Zespół muzyczny Terrasalis


Czyli Sól ziemi powstał z inicjatywy młodzieży pod koniec 2019 roku.[...]


Czytaj więcej

Wspólnoty

Ministranci i Lektorzy


O piękno liturgii w naszej parafii dbają ministranci. Ich zadaniem jest służenie[...]

Czytaj więcej

Wspólnoty

Oaza


Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II.


Czytaj więcej

Wspólnoty

Oaza Dzieci Bożych


Oaza Dzieci Bożych - to najmłodsza z grup Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był ks. Franciszek Blachnicki.

Wspólnoty

Akcja Katolicka


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie[...]


Czytaj więcej

Wspólnoty

Caritas


Parafialny Zespół CARITAS przy parafii Zwiastowania NMP w Inowrocławiu


Czytaj więcej

Wspólnoty

Schronisko i Kuchnia Św. Brata Alberta


Misja Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta[...]


Czytaj więcej

156098567_879293219514119_4248365979515083532_n

Wspólnota parafialna MAITRI


Wspólnota parafialna Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI[...]


Czytaj więcej