Historia parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu

Historia parafii

 • 20 kwietnia1888 r.

  Złożenie przez władze kościelne wniosku do Królewskiej Pruskiej Regencji w Bydgoszczy o zezwolenie na rozbiórkę kościoła NMP (tzw. „Ruiny”) celem postawienia w tym miejscu nowego kościoła; postanowienie Regencji pozostawienia kościoła romańskiego, a wybudowania nowej świątyni w ogrodzie proboszczowskim.
 • 28 sierpnia1891 r.

  potwierdzenie przez Abpa gnieźnieńskiego Floriana Stablewskiego, w piśmie do dozoru kościelnego, konieczności budowy nowego kościoła.
 • 1892 r.

  oddanie do użytku wspólnego dla całego miasta cmentarza.
 • 1894 r.

  wikariuszem jedynej parafii inowrocławskiej - pw. św. Mikołaja - zostaje ks. Antoni Laubitz.
 • 24 maja i 27 maja1895 r.

  uchwały stowarzyszeń kościelnych upoważniające prof.Augusta Rincklake do przygotowania dokumentacji projektowej kościoła i wyrażające zgodę na podział parafii inowrocławskiej.
 • 29 listopada i 1 grudnia1895 r.

  opracowanie projektów architektonicznych kościoła przez arch. Rincklake.
 • 17 czerwca1896 r.

  przesłanie projektów przez Królewską Regencję Bydgoską do akceptacji przez Ministerium Oświaty.
 • 1897 r.

  zgoda Kongregacji Soboru Watykańskiego na rekonstytuowanie dwóch parafii w Inowrocławiu.
 • 28 września 1897 r.

  poświęcenie figury św. Wojciecha przy zbiegu ulic: Toruńskiej, Szosy Toruńskiej i Jacewskiej.
 • 18 listopada 1897 r.

  zgoda Kapituły Metropolitalnej Gnieźnieńskiej na podział parafii inowrocławskiej.
 • 1898 r.

  początek budowy kościoła.
 • 30 marca 1898r.

  instalowanie ks. Antoniego Laubitza na beneficjum Panny Marii w Inowrocławiu.
 • 27 lutego 1899r.

  przeznaczenie przez Abpa Stablewskiego dochodu 150 000 marek z prebend inowrocławskich na budowę kościoła Matki Boskiej.
 • 3 kwietnia 1899r.

  poświęcenie kamienia węgielnego.
 • 1900 r.

  ukończenie budowy kościoła; wstawienie witraży figuralnych w prezbiterium, roślinno - geometrycznych w zakrystii i kaplicy północnej oraz w masywie zachodnim witraża - rozety.
 • 1901 r.

  ufundowanie organów.
 • 30 września 1900 r.

  poświęcenie czterech dzwonów.
 • 20 października 1901 r.

  poświęcenie kościoła przez ks. Prałata Antoniego Ponińskiego z Kościelca Kuj
 • 25 maja 1902 r.

  uroczyste poświęcenie kościoła przez Abpa Floriana Stablewskiego.
 • 1904 r.

  budowa plebanii.
 • 1905 r.

  wyposażenie kościoła na zewnątrz i wewnątrz w dekorację rzeźbiarską.
 • 1906 r.

  uchwała korporacji kościelnej o budowie kościoła w Szymborzu.
 • 9 kwietnia 1909 r.

  zapadnięcie się północnej ściany transeptu wraz z portalem i witrażami.
 • 1911 r.

  zamknięcie kościoła; budowa w sąsiedztwie tymczasowej świątyni pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • 1911 r.

  wybranie ks. Laubitza prowizorem kościoła tymczasowego NS PJ.
 • 1913 r. - 1914 r.

  wstawienie w nawach bocznych witraży z postaciami świętych: Wojciecha, Jadwigi, Teresy, Kazimierza, Antoniego i Leona oraz witraża z pelikanem w południowym ramieniu transeptu.
 • 5 stycznia 1918 r.

  wieża kościoła w czasie powstania wielkopolskiego jest stanowiskiem KM, z którego strzela powstaniec Ignacy Drygała pod kier. podchor. Wysockiego z Włocławka.
 • 15 i 16 kwietnia1918 r.

  wytworzenie się zapadlisk na południowy wschód od kościoła prowizorycznego; zamknięcie przez Regencję bydgoską na pewien czas kościoła tymczasowego.
 • 20 maja 1920 r.

  kolejne zapadlisko w rejonie kościoła prowizorycznego; zamknięcie tegoż kościoła decyzją wojewody, na czas nieograniczony.
 • 12 czerwca1920 r.

  wytworzenie się nowych rys w od dawna zamkniętym kościele Matki Boskiej.
 • 1922 r.

  sprowadzenie Sióstr Dominikanek przez ks. Stanisława Kubskiego.
 • 1923 r.

  powstanie Żywego Różańca Matek.
 • 1 stycznia1923 r.

  podział inowrocławskiej parafii, na mocy dekretu Prymasa Polski Edmunda Dalbora z dnia 23 X 1922 r., w wyniku którego z parafii farnej pw. św. Mikołaja wydzielono parafię NMP oraz utworzono dwie nowe parafie: pw. św. Józefa Oblubieńca i św. Antoniego Padewskiego w Szymborzu.
 • 21 marca1923 r.

  proboszczem nowych parafii: św. Józefa Oblubieńca i Matki Boskiej oraz opiekunem kościoła pw. NMP zostaje ks. Stanisław Kubski, dotychczasowy dziekan gnieźnieński, działacz niepodległościowy z czasów zaborów.
 • 18 maja 1924 r.

  powstanie w parafii NMP Sodalicji Męskiej pw. Niepokalanej Matki Najświętszej i św. Wojciecha.
 • 9 grudnia 1924 r.

  powstanie Sodalicji Żeńskiej pw. Niepokalanej i św. Jolanty.
 • 22 grudnia 1924 r.

  założenie Sodalicji Pracującej Młodzieży Męskiej pw. Zwiastowania NMP i św. Jerzego.
 • 1927 r.

  powstanie chóru kościelnego mieszanego oraz chóru męskiego.
 • 25-26 czerwca 1927 r.

  I Zjazd Eucharystyczny w Polsce, zorganizowany w Inowrocławiu, w którym uczestniczyło ok. 15 000 wiernych.
 • 24 sierpnia 1927 r.

  zgoda wojewody poznańskiego na odbudowę zapadniętego kościoła.
 • 1927 r. - 1929 r.

  odbudowa ściany północnej kościoła pod nadzorem architektów: dr. Nikodema Pajzderskiego i inż. Stefana Cybichowskiego.
 • 1929 r.

  budowa ogrodzenia kościoła, z metalowymi kratami.
 • 1929 r.

  przekształcenie kościoła NS PJ w dom katolicki.
 • 1929 r.

  przebudowa kościoła prowizorycznego NS PJ, grożącego zawaleniem ściany południowej.
 • 25 sierpnia 1929 r.

  rekonsekracja kościoła przez Kardynała Augusta Hlonda; ponowne udostępnienie go wiernym.
 • 1930 r.

  powstanie w parafii III Zakonu św. Franciszka.
 • 1930 r.

  remont organów.
 • 6 stycznia 1930 r.

  nabożeństwo z okazji odsłonięcia pomnika ku czci poległych w wojnie polsko-bolszewickiej.
 • 7 września 1930 r.

  Msza św. z okazji odsłonięcia pomnika Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
 • 19 listopada 1930 r.

  powstanie Sodalicji Absolwentek Gimnazjum i Seminarium. pw. Niepokalanej Matki Najświętszej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
 • 1932 r.

  powstanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej.
 • 1934 r.

  powołanie Sodalicji Mężczyzn pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Jerzego.
 • 1934 r.

  wydzielenie osobnego cmentarza dla parafii Matki Boskiej.
 • 30 grudnia 1934 r.

  konsekracja ołtarza bocznego pw. Matki Bożej Częstochowskiej.
 • 1935 r.

  ponowny remont organów.
 • 19 września 1937 r.

  poświęcenie 4-metrowej figury-pomnika Matki Bożej u zbiegu ulic Marcinkowskiego i Opatrzności Bożej przez Bpa Sufragana Gnieźnieńskiego A. Laubitza, dzieło Piotra Trieblera artysty rzeźbiarza z Bydgoszczy.
 • 8 września 1939 r.

  wieża kościoła staje się stanowiskiem ogniowym karabinu maszynowego Straży Obywatelskiej.
 • wrzesień - grudzień 1939 r.

  dojeżdża ks. Gierczyński, ks. Niewitecki z Jaksic, sakramentów udziela ks. Czesław Gólczewski – prefekt gimnazjum żeńskiego w Inowrocławiu.
 • 1939 r. - 1940 r.

  kościół przeznaczony jest wyłącznie dla niemieckich katolików.
 • 1940 r.

  rozebranie przez Niemców kościoła prowizorycznego NS PJ.
 • czerwiec 1940 r.

  przydzielenie na powrót kościoła MB polakom.
 • 1940 r. - 1945 r.

  działalność przy parafii jedynego dla całych Kujaw Zachodnich ośrodka duszpasterskiego dla Polaków, prowadzonego przez ks. Pawła Mattausza, wikariusza generalnego Edwarda van Blericqa i ks. Kazimierza Sojkę.
 • 1942 r. - 1943 r.

  kradzież przez niemieckiego okupanta czterech dzwonów z wież kościoła oraz blachy miedzianej, która została zastąpiona cynkową.
 • 1945 r.

  ukrywanie przed NKWD relikwii św. Wojciecha wywiezionych potajemnie z katedry gnieźnieńskiej, a przechowywanych dotąd w kościele św. Mikołaja.
 • 1945 r.

  utworzenie przy parafii Komitetu Opieki Społecznej dla Miasta i Okolicy.
 • 20 października 1945 r.

  objęcie parafii przez ks. Grzegorza Handke, któremu podlega także parafia św. Józefa.
 • 1946 r.

  gruntowne oczyszczenie kościoła, zamurowanie wnęki w prezbiterium - tzw. „loży”, wymalowanie naw bocznych i nawy głównej.
 • 1946 r.

  w parafii działają: Krucjata Eucharystyczna, Sodalicje Mariańskie, Stowarzyszenia Straży Honorowej NS PJ, III Zakon św. Franciszka, Arcybractwo Matek Chrześcijańskich.
 • 1946 r.

  sprowadzenie do parafii ss. Służebniczek Maryi.
 • 17 listopada 1947 r.

  poświęcenie ołtarza Matki Bożej Ostrobramskiej.
 • 1947 r. - 1949 r.

  pokrycie wnętrza kościoła bogatą polichromią.
 • czerwiec 1948 r.

  poświęcenie nowego dzwonu „Grzegorz”, odlanego w odlewni braci Felczyńskich w Przemyślu.
 • 1948 r.

  sprowadzenie do parafii ss. Dominikanek.
 • 1948 r.

  przyłączenie do parafii wsi Kłopot.
 • 1948 r.

  rozpoczęcie corocznych koncertów ku czci św. Cecylii - patronki muzyki.
 • 1949 r.

  założenie centralnego ogrzewania w kościele.
 • czerwiec 1949 r.

  poświęcenie ołtarzy pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Judy Tadeusza.
 • październik 1949 r.

  Kongres Maryjny z udziałem Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • 1950 r. - 1953 r.

  wykonanie stacji drogi krzyżowej przez braci Drapiewskich.
 • 1950 r.

  dekret Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego ustanawiający w parafii odpusty w dniach 2 II, 25 III, 15 VIII i 8 XII.
 • 1950 r.

  zabranie przez Prezydium MRN należącego do kościoła folwarku Popowice.
 • 4-6 czerwca 1951 r.

  konsekracja dwóch nowych dzwonów.
 • 1951 r.

  poświęcenie parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Najświętszemu Sercu Maryi.
 • 6 lipca 1952 r.

  poświęcenie figury Matki Bożej na placu przed głównym wejściem do kościoła, projektu prof. Narębskiego z Torunia.
 • 1952 r.

  urządzenie w piwnicy pod kościołem kaplicy MB Częstochowskiej dla młodzieży uczącej się.
 • 1953 r.

  rozpoczęcie „polskich nieszporów”.
 • 1954 r.

  naprawa organów.
 • 1954 r.

  likwidacja przez władze Inowrocławia kaplicy w Domu Dziecka.
 • 1954 r.

  odlanie dzwonów: „Maria” i „św. Stanisław” - ku czci ks. Stanisława Kubskiego.
 • kwiecień 1955 r.

  chrzest nowych dzwonów.
 • 1956 r.

  powstanie Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
 • 1957 r.

  powrót nauki religii do szkół.
 • 1957 r.

  uzupełnienie ubytków w malowidłach wewnątrz kościoła przez współpracownika Drapiewskich – Henryka Domrata.
 • 1 września 1957 r.

  Kongres Maryjny z udziałem Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 • 1959 r.

  zaprowadzenie „Sobót Królowej Polski”.
 • 1959 r.

  zorganizowanie Dziecięcej Krucjaty Wstrzemięźliwości.
 • 1961 r.

  remont dachu kościoła.
 • 1961 r. - 1964 r.

  remont domu proboszczowskiego.
 • 1963 r.

  remont dachu i ogrodzenia wokół kościoła.
 • 3 kwietnia 1964 r.

  pierwsza Msza św. sprawowana przez celebransa zwróconego twarzą do wiernych.
 • 1965 r.

  nabożeństwa „soborowe”.
 • 1 lipca 1965 r.

  wyłączenie z parafii macierzystej Zwiastowania NMP kościoła Krzyża Św., który zostaje samodzielnym kościołem rektorskim.
 • 12 listopada 1965 r.

  oddanie się parafii w „niewolę macierzyńską” NMP w intencji o wolność Kościoła w świecie i ojczyźnie, w trakcie nawiedzenia przez obraz MB Częstochowskiej.
 • 1966 r.

  kolejny remont organów.
 • 3 lutego 1966 r.

  zabór mebli z pokoju ks. proboszcza przez miejscową służbę bezpieczeństwa.
 • 26 marca 1966 r.

  nawiedzenie parafii przez relikwie Krzyża Św.
 • 10 kwietnia 1966 r.

  nawiedzenie parafii przez obraz MB Częstochowskiej.
 • 25 października 1966 r.

  „Te Deum Ziemi Kujawskiej” z udziałem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Bpa Jana Czerniaka, jako forma obchodów Millenium Chrztu Polski.
 • 28 kwietnia 1967 r.

  wyłączenie z parafii, dekretem Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ulic: Marchlewskiego (do ul. Ducha Św.), Królowej Jadwigi, Kilińskiego (całej), Plac 1 Maja, Plac Obrońców Pokoju, Kościelnej, Wałowej, Kościuszki, zamieszkanych przez 2381 osób, celem przyłączenia do tworzącego się ośrodka duszpasterskiego przy kościele rektorskim Krzyża Św.
 • wrzesień i październik 1967 r.

  wymalowanie przedsionka kościoła, podstaw filarów, dolnych części ścian naw i prezbiterium, odświeżenie malowania loży i zakrystii; przebudowa balkonu na plebanii na pokój.
 • 3 kwietnia 1969 r.

  ustawienie w prezbiterium ołtarza dla celebransa zwróconego twarzą do ludu.
 • 25 kwietnia 1969 r.

  dekretem Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego przyłączenie do parafii Zwiastowania NMP ul. Dworcowej (numery nieparzyste) i domu przy ul. Królowej Jadwigi 47.
 • 1969 r.

  naprawa dachu na kościele.
 • 1970 r.

  remont biura parafialnego.
 • 1970 r.

  generalny remont dachów na kościele i plebanii.
 • 1970 r.

  wprowadzenie Mszy św. w języku polskim.
 • 1970 r.

  remont domu parafialnego.
 • 17 lutego 1970 r.

  modlitwy „narodu za ojczyznę” za poległych stoczniowców w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie.
 • 1973 r. - 1977 r.

  wstawienie w ścianach bocznych witraży, przedstawiających święte: Kingę i Barbarę oraz witraża z Chrystusem Ukrzyżowanym w północnym ramieniu transeptu.
 • 1976 r.

  odłączenie od parafii Zwiastowania NMP kościoła romańskiego NMP, przy którym powstaje ośrodek duszpasterski z własnym rektorem.
 • 11 stycznia 1976 r.

  powstanie zapadliska w ogrodzie plebańskim.
 • 1978 r. - 1979 r.

  wielki remont plebanii.
 • 25 kwietnia 1980 r.

  odłączenie od parafii ZNMP ulic: Jacewskiej nr 17 i 23, Toruńskiej 76 i 78 oraz Chociszewskiego nr 23, 35, 37 i 39, celem przyłączenia do tworzącej się parafii Imienia NMP.
 • 1980 r. - 1981 r.

  odnowienie polichromii i oczyszczenie mozaik, założenie brakujących witraży.
 • 24 marca 1982 r.

  poświęcenie polichromii i witraży przez Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa.
 • 1984 r.

  powstanie Duszpasterstwa Pielgrzymkowego.
 • 1984 r.

  założenie Rodziny Rodzin Kapłańskich.
 • 1985 r.

  powstanie Pomocników Matki Kościoła.
 • 1991 r.

  zorganizowanie Eucharystycznego Ruchu Młodych.
 • 1992 r.

  powstanie Odnowy w Duchu Św.
 • 1993 r.

  założenie Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta.
 • 1994 r.

  powołanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich.
 • 16 września1994 r.

  nawiedzenie parafii przez relikwie św. Wojciecha.
 • 1995 r.

  powstanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
 • 1996 r.

  powołanie Akcji Katolickiej.
 • 1996 r.

  powstanie Katolickiego Stowarzyszenia „Służyć Życiu”.
 • 13 października1996 r.

  poświęcenie pomnika św. Wojciecha przez Bpa Sufragana Gnieźnieńskiego Bogdana Wojtusia.
 • 1999 r.

  powstanie Wspólnoty Jan Chrzciciel.
 • 2001 r.

  wykonanie ekspertyzy technicznej filarów międzyokiennych na poziomie dzwonów w wieży zachodniej kościoła (Stefan Heise z Bydgoszczy).
 • 2002 r.

  nadanie ulicy w Inowrocławiu imienia ks. kanonika Romana Zientarskiego. Montaż kraty zabezpieczającej pod chórem muzycznym. Oczyszczenie kamienia piaskowego przy wejściu głównym do kościoła.
 • 20 października2002 r.

  poświęcenie nowego ołtarza głównego wraz ze stołem Słowa Bożego przez Bpa Sufraga Gnieźnieńskiego Bogdana Wojtusia.
 • 2003 r.

  instalacja ogrzewania gazowego w salce pod zakrystią, w zakrystii oraz w kaplicy zimowej; rozpoczęcie sprawowania liturgii, od Adwentu, w kaplicy zimowej.
 • 2004 r.

  ocena stopnia wychylenia budynku kościoła (wyk. prof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski z AGH w Krakowie); przeprowadzenie badań geofizycznych w rejonie kościoła metodą tomografii elektrooporowej (UMK w Toruniu).
 • 30 kwietnia 2004 r.

  wpisanie kościoła do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.
 • 2005 r.

  montaż siatek i modułów na gzymsach i wieżach kościoła, zabezpieczających przed ptakami. Przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej głównej wieży. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i stanu zachowania wieży oraz więźby dachowej. Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej prac inwentaryzacyjno-zabezpieczających polichromie ścienne w kościele (Maria Kiepuszewska z Bydgoszczy). Operat pomiarowy inwentaryzacji części nawowej oraz wieży głównej kościoła. Generalny remont salki pod zakrystią.
 • 2005 r.

  uruchomienie parafialnej strony internetowej www.zwiastowanie.pl.
 • 2006 r.

  ekspertyza trwałości budynku kościoła (wyk. Główny Instytut Górnictwa). Przygotowanie ekspertyzy technicznej, która stwierdza występowanie zagrożenia katastrofą budowlaną. Wyłączenie przez nadzór budowlany z użytkowania części kościoła na skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem.
 • 2006 r. - 2007 r.

  wykonanie kart ewidencyjnych kościoła i zabytków ruchomych.
 • 2007 r.

  naprawa sklepienia na skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem, okotwienie podpór sklepienia, uzupełnienie zarysowań i spękań murów oraz tynków, naprawa uszkodzeń filarów międzyokiennych w wieży, remont dachu (wymiana dachówek i położenie na wieży głównej i dwóch sąsiadujących - pokrywy z miedzi). Geodezyjna ocena deformacji kościoła, wykonana przez AGH w Krakowie. Decyzja Urzędu Konserwatorskiego w Bydgoszczy co do opuszczenia dzwonów. Demontaż konstrukcji nośnej dla dzwonów. Zzabezpieczenie wieży głównej przez zamurowanie okien na wysokości dzwonów (wyk. firma „Reko” z Inowrocławia), na podstawie dokumentacji wykonanej przez firmę „Chmura” z Łazisk Górnych. Kotwienie i wzmocnienie konstrukcji kościoła wraz z i iniekcją murów (wyk. Zakład Wielobranżowy „Szmusz” w Rybniku).
 • 2008 r.

  wpisanie wystroju kościoła do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego (nr rej. B/218/1-165). Najem i montaż rusztowań do prac przy wieży zachodniej o wys. 77 m (wyk. Firma Get Sp. z o.o. w Opolu). Rremont wieży wraz z dachami całego budynku kościoła.
 • 2009 r.

  dokończenie remontu kapitalnego dachów (nad prezbiterium, kaplicą zimową i czterema wieżyczkami) przez firmę Perfekt - Ryszarda Piwowskiego z Bydgoszczy. Geodezyjny monitoring deformacji kościoła przez mgr. inż. Mateusza Boruchowskiego z AGH w Krakowie. Zamurowanie otworu w nawie bocznej kościoła (kaplica zimowa); zainstalowanie w nawie głównej 2 ekranów LCD do wyświetlania tekstów pieśni.
 • 2010 r.

  wymiana wszystkich okien oraz renowacja drzwi zewnętrznych kościoła. Kradzież, zniszczenie i porzucenie zabytkowej figury św. Jana Ewangelisty z Grupy Ukrzyżowania, znajdującej się pod chórem muzycznym. Rrenowacja witraży nad drzwiami zewnętrznymi w nawie bocznej południowej.
 • 2011 r.

  wyposażenie kaplicy zimowej w nowe ławki, tabernakulum oraz konfesjonał. Zakończenie generalnego remontu organów piszczałkowych (wyk. M. A. Flanc w Mogilnie). Naprawa wiatrołapu (wymiana dwóch drzwi bocznych, renowacja witraży w drzwiach głównych i w opasce górnej).
 • 2011 r. - 2012 r.

  wymiana wszystkich bram i furtek, wraz z odnowieniem całego ogrodzenia kościoła.
 • 2012 r.

  odnowienie zabytkowej monstrancji oraz chrzcielnicy. Odnowienie skradzionej figury św. Jana Ewagelisty i jej ponownie zamontowanie w kościele.
 • 2013 r.

  wstawienie krat zabezpieczających w nawach bocznych. Wybudowanie podjazdu dla wózków od strony południowej kościoła. Założenie nowej instalacji elektrycznej (oświetlenie i gniazda wtykowe) oraz nagłośnieniowej w kościele.