Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza


O piękno liturgii w naszej parafii dbają ministranci. Ich zadaniem jest służenie przy mszy świętej lub nabożeństwach której mają miejsce w naszym kościele, jak również poza nim. Ministrantem może zostać każdy chłopak, który pragnie służyć Jezusowi w wyjątkowy sposób i chce Mu oddać trochę więcej czasu, niż tylko godzina w niedzielę.

Zapraszamy wszystkich chłopców, którzy chcą spróbować służby przy Ołtarzu na zbiórkę ministrancką w każdą sobotę o godz.10.00 (po za 1-wszą sobotą miesiąca) w ,,ZWIASTUNIE”.

Ministrant przy ołtarzu i w zakrystii:

  1. Pamięta, że przy ołtarzu usługuje samemu Bogu jako wybrany przedstawiciel Wspólnoty Parafialnej.
  2. Aktywnie i w skupieniu uczestniczy w Liturgii: głośno i wyraźnie wypowiada słowa modlitwy, bierze udział w śpiewach oraz starannie wykonuje czynności powierzone mu przez Przełożonych.
  3. Odmawiając przed i po Mszy św. wspólną modlitwę ministrantów, nie zapomina również o osobistym przygotowaniu i dziękczynieniu za posługę w czasie Liturgii.
  4. Stara się uczestniczyć w Eucharystii w sposób pełny, tzn. w stanie łaski uświęcającej, przyjmując Komunię Świętą.
  5. Troszczy się o czystość serca i ciała. Jego zawsze czysty strój liturgiczny jest znakiem serca gotowego na przyjęcie Chrystusa.
  6. Bezpośrednio po przyjściu do zakrystii ubiera się w swoje szaty liturgiczne, a przed wyjściem starannie je składa lub wiesza na wieszaku.
  7. Zawsze chętnie uczestniczy w przygotowaniu Świętej Liturgii i miejsca Jej odprawiania.
  8. Niczego nie bierze i nie dotyka w kościele lub w zakrystii bez pozwolenia kapłana lub pana kościelnego.
  9. Przychodzi do zakrystii, co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem Świętej Liturgii. Mówi z powagą i wyraźnie: „Króluj nam Chryste” i tym samym pozdrowieniem wita też przechodzącego kapłana.
  10. Po zakończonej Liturgii wychodzi z zakrystii w ciszy i spokoju pamiętając, że jest ona częścią Kościoła, w którym mieszka Bóg.

Jeżeli myślisz, że się nie nadajesz, to przyjdź, a my wszystkiego cię nauczymy i pomożemy ci się zmienić na lepsze.
Jeżeli inni mówią, że się nie nadajesz, to przyjdź i udowodnij im, że się mylą. 
Bycie ministrantem to dobrze spędzony czas z Bogiem i kolegami na wzrastaniu i stawaniu się lepszym facetem.


Opiekunem liturgicznej służby ołtarza (ministrantów i lektorów) jest ks. Michał Owczarczak, z którym możecie się kontaktować również mailowo pod adresem: michalowczarczak@archidiecezja.pl