Z bagażem na pielgrzymim szlaku. Promienista 2023 rok.