Wspólnota parafialna Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Wpólnota Maitri

Ruch MAITRI jest federacją wspólnot osób świeckich, działających przy parafiach kościoła katolickiego. Inspiracją do założenia Ruchu była postawa i praca św. Matki Teresy i jej Zgromadzenia. Podstawową normę wiary i życia uczestników Ruchu stanowi Ewangelia. Uczestnictwo w Ruchu od początku jego istnienia wiąże się ściśle z formacją duchową członków i pracą na rzecz ubogich i głodujących, dlatego Ruch uznał za swoich patronów św. Franciszka i św. Matkę Teresę. Charyzmatem ruchu jest wyrażona czynem miłość do ludzi najbiedniejszych. Wspólnota Parafialna Ruchu rozwija i upowszechnia charyzmat Ruchu przez modlitwę, organizowanie spotkań formacyjnych, uwrażliwianie na sytuację najbiedniejszych oraz podejmowanie działań pomocowych.


Podstawową formą działania Ruchu jest niesienie pomocy najbiedniejszym z biednych, mieszkańcom Afryki (Burundi, DR Kongo, Kamerun, Kongo, Madagaskar, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Togo) i Azji (Indie, Nepal, Syria). Wspieramy tam nasze misjonarki i misjonarzy, prowadzących walkę z głodem m.in. poprzez dożywianie dzieci
w przedszkolach i szkołach. Dzięki nim jesteśmy w stanie zrealizować trafione projekty pomocowe, jak budowa studni na terenach dotkniętych suszą, wyposażenie oddziału położniczego w szpitalu czy budowę i organizację sierocińca.


Zapraszamy do naszej wspólnoty, aby, jak powiedziała św. Matka Teresa, „zrobić razem coś dobrego dla Boga”.
Główny Odpowiedzialny: Mariusz Zacharzewski
tel./WhatsApp +48/797-480-608
inowroclaw@adopcjaserca.eu
www.facebook.com/Maitri.Ino


Ofiary prosimy wpłacać na konto:
Fundacja Adopcji Serca – Inowrocław
Bank PeKaO SA
Nr konta: 29 1240 1747 1111 0011 0314 4998