Siostry Dominikanki

Siostry Dominikanki

Na terenie naszej parafii mieszkają i pracują Siostry Dominikanki. Obecnie cztery siostry: s. Tymona, s. Damaris, s. Angela oraz s. Lidia katechizują w trzech szkołach podstawowych: SP 2, SP 6 i SP 16.

Poprzez głoszenie Ewangelii dzieciom realizują cel Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Ta wspólnota zakonna powstała w 1861 r. Została założona przez Sługę Bożą Matkę Kolumbę Różę Białecką w Wielowsi, obok Tarnobrzega (dziś to jest dzielnica tego miasta). Podejmowanie głoszenia prawdy ewangelicznej siostry opierają na duchowości dominikańskiej, która zakłada, że dzielić się można tylko owocami osobistej kontemplacji. Stąd Siostry Dominikanki nie tylko podejmują różne prace apostolskie, ale także troszczą się o relację z Bogiem m. in. przez codzienny udział w Eucharystii, wspólnotową Liturgię Godzin, adorację, modlitwę różańcową, zgłębianie Słowa Bożego.

Do Inowrocławia siostry przyjechały z Gniezna w 1922 r. Zostały zaproszone przez ówczesnego proboszcza parafii pw. Zwiastowania NMP, Ks. Kan. Stanisława Kubskiego, który w 1999 r. został beatyfikowany w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Zamieszkały w domu parafialnym przy ul. Toruńskiej 17 (obecnie po zmianie numeracji jest to nr 24). Od początku podjęły pracę wychowawczą i katechetyczną wśród dzieci i młodzieży a także charytatywną (wśród chorych w domach), prowadziły też kursy robót ręcznych.

W czasie II wojny światowej w 1943 r., po krótkim okresie internowania, musiały opuścić dom zakonny w Inowrocławiu. Zaraz po zakończeniu wojny, w 1945 r. wróciły do parafii Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. Ze względu na trudną sytuację finansową w tym samym roku, oprócz dotychczasowej pracy, otworzyły opłatkarnię, w której służyły ofiarną pracą do 1962 r.

Od 1952 r. siostry prowadziły też przez długie lata stołówkę dla księży wikariuszy z parafii. Natomiast w 1957 r. podjęły nauczanie religii w szkołach podstawowych: nr 2 i nr 7 w Inowrocławiu.


Przez wszystkie lata swojej posługi na terenie Inowrocławia, siostry katechizowały również w parafii Imienia NMP oraz Opatrzności Bożej w Mątwach, podejmowały pracę organistki oraz w biurze parafialnym.


Więcej informacji o Zgromadzeniu można uzyskać na stronie: www.dominikanki.pl

SIOSTRY DOMINIKANKI

ul. Plebanka 18
88-100 Inowrocław