Rodziny

MISJA

wnosić do życia rodziny siłę jedności, która budowana dzień po dniu jest mocnym wzorcem wychowawczym dla dzieci, otwarcie na potrzeby bliźniego.

Formy – dzielenie Słowem Życia, poznawanie dokumentów Kościoła dotyczących małżeństwa i rodziny, poznawanie duchowości małżeńskiej

– spotkania w III środę miesiąca godz.19.00
odpowiedzialny: ks. proboszcz Leszek Kaczmarek