Caritas

Wypełniając Statutową działalność, poprzez roztoczenie opieki nad ludźmi potrzebującymi pomocy, oraz wychodząc naprzeciw potrzebom parafian,
Dekretem nr 02/2007 z dnia 17-03-2007 r.,
na prośbę Proboszcza Parafii p.w. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu ks. Prałata Leszka Kaczmarka, został powołany Parafialny Zespół Caritas.

Od miesiąca marca 2009 roku w składzie Zarządu Parafialnego Zespołu Caritas (PZC) przy parafii p.w. Zwiastowania NMP uczestniczą następujące osoby:
– Ks. Prałat Leszek Kaczmarek – Przewodniczący i Opiekun PZC;
– Andrzej Dziedzic – powołany do pomocy jako Z-ca Przewodniczącego PZC;
– Anna Pawłowska – powołana na Sekretarza PZC;
– Maria Piskorz – opiekuje się Księgowością PZC;
oraz członkowie:
Barbara Łuczak, Jadwiga Fagas, Mariola Dziennik, Krystyna i Rafał Tomiczakowie, Agnieszka Tabaczyńska, Katarzyna Tabaczyńska, Henryk Urbaniak, Kinga Kwiecień, Natalia Łuczak.

W razie konieczności i potrzeby, swoją pomocą nasz Zespół wspiera Alicja Dolacińska i młodzież: Wiktor Tabaczyński – syn Agnieszki Tabaczyńskiej, Natalia Sobczak, Magdalena Szutarska, Monika Popielarz, Mikołaj Stajszczak i Patryk Jędruszczak.

Biuro Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Zwiastowania NMP w Inowrocławiu jest przy ul. Toruńskiej 24 i czynne w każdą środę od 10:00 do 12:00.

Osoby zgłaszające się do biura w różnych sprawach, przyjmowane są przez osoby pełniące stałe dyżury: Jadwiga Fagas, Kinga Kwiecień, Henryk Urbaniak.

Osoby zaangażowane w PZC mogą uczestniczyć w Dniach Skupienia organizowanych przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W roku bieżącym – 2013 – Dni Skupienia odbyły się w miesiącu marcu u Sióstr Pallotynek w Gnieźnie – wejdź na stronę http://postulatpallotynek.blogspot.com i w miesiącu październiku w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie – wejdź na stronę http://www.roscinno.pl

Prowadzimy zbiórkę odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego, która wydawana jest potrzebującym rodzinom i osobom. Tym działem opiekuje się Pani Barbara Łuczak.

Odzież przyjmowana i jednocześnie wydawana jest w czasie czynnego biura, oraz podczas udzielania pomocy żywnościowej. Jest możliwość przyjęcia ofiarowanej odzieży i drobnego sprzętu gospodarstwa domowego w innych dniach po telefonicznym uzgodnieniu.

Pośredniczymy również w przekazywaniu mebli. Przyjmujemy zgłoszenia od osób które chcą przekazać meble lub większy sprzęt gospodarstwa domowego i bezpośredni kontakt z ofiarodawcą przekazujemy osobom które o taką pomoc się zwracają. Obecnie więcej jest osób potrzebujących, jak osób ofiarujących.

Parafialny Zespół Caritas, w ramach unijnego Programu PEAD jest dystrybutorem udzielania pomocy żywnościowej dla rodzin i osób, które takiej pomocy potrzebują z powodu ubóstwa, bezrobocia, niskich dochodów, wielodzietności. Pojazd do transportu żywności z magazynu Centrum Pomocy Bliźniemu Caritas w Gnieźnie udostępniają: Pan Jerzy Wojciechowski, Pan Krzysztof Szymański, oraz Pan Cyryl Mikulski z Barcina.

Na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia w miarę naszych możliwości organizacyjnych staramy się przygotować świąteczne paczki dla rodzin wielodzietnych zbiórką żywności organizowaną przez CARITAS POLSKA.W tej ogólnopolskiej akcji zbierania żywności w sklepach sieci „POLO market” i „Biedronka”, wspomaga nas młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: Agnieszka Jankowska, Ewelina Zabrodzin, Marta Dzierżanowska, Paulina Lewandowska, Patryk Jędruszczak, Monika Popielarz, Magdalena Szutarska i Natalia Sobczak.

Podczas zeszłorocznej grudniowej zbiórce, ogólnie zebraliśmy około 154 kg żywności, oraz 36 litrów (mleko, olej i napoje).
Nie zabrakło Darczyńców, którzy indywidualnie przygotowali paczki dla potrzebujących rodzin ze wskazaniem odbiorcy.

Dzięki informacji otrzymanej od kleryka PWSD w Gnieźnie Huberta Staszaka, za pośrednictwem naszego Parafialnego Zespołu Caritas, trzy rodziny z naszej parafii zostały objęte świąteczną pomocą przez Polską Misję Katolicką w Monachium.

W grudniu 2012 r. po raz pierwszy dzieci z Przedszkola nr 14 „Muzyczna Kraina” przy ul. Mari Skłodowskiej – Curie wzięły udział w „Darze Serca Dzieci – Dzieciom” i swoim rówieśnikom za Naszym pośrednictwem przekazały owoce, słodycze i zabawki.

Nowością dla Naszego Zespołu i tym samym naszą cegiełką, było pośredniczenie w rozprowadzeniu przez Caritas Gniezno bombek choinkowych „CARITAS 2012”. Mimo ostatnich dni przygotowań do świąt Bożego Narodzenia rozprowadziliśmy 94 bombki choinkowe.

O sprawach bieżących z działalności naszego PZC można uzyskać informacje na stronie internetowej: https://www.facebook.com
Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z Prezesem PZC Andrzejem Dziedzic pod numerem telefonu 607 407 149, elektronicznym adresem: andzi58@wp.pl, oraz na stronie: https://www.facebook.com/andrzej.dziedzic

Informacje o działalności Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej również można uzyskać na stronie internetowej: http://www.caritas.gniezno.pl