Różne trasy, ale jedna droga. Stać się pięknym człowiekiem – EDK 2024