Rocznica śmierci ks. kard. Józefa Glempa.

26 stycznia, 2022