We share good with others

We create a community that helps the needy with a good word and deeds.


CURABITUR SED IACULIS DOLOR, NON CONGUE LIGULA.
MAECENAS IMPERDIET ANTE EGET
  • 1888 r., 20 kwietnia

    Złożenie przez władze kościelne wniosku do Królewskiej Pruskiej Regencji w Bydgoszczy o zezwolenie na rozbiórkę kościoła NMP (tzw. „Ruiny”) celem postawienia w tym miejscu nowego kościoła; postanowienie Regencji pozostawienia kościoła romańskiego, a wybudowania nowej świątyni w ogrodzie proboszczowskim.
  • 1891 r., 28 sierpnia

    Potwierdzenie przez Abpa gnieźnieńskiego Floriana Stablewskiego, w piśmie do dozoru kościelnego, konieczności budowy nowego kościoła.