Ogłoszenia duszpasterskie 8.01.2023 rok – Niedziela Chrztu Pańskiego