Ogłoszenia duszpasterskie 5.03.2023 rok – II Niedziela Wielkiego Postu