Ogłoszenia duszpasterskie 31.12.2023 rok – Niedziela Świętej Rodziny