Ogłoszenia duszpasterskie 26.03.2023 rok – V Niedziela Wielkiego Postu