Ogłoszenia duszpasterskie 22.11.2020 r. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

21 listopada, 2020