Ogłoszenia duszpasterskie 20.11.2022 rok – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata