Ogłoszenia duszpasterskie 10.07. 2022 – XV Niedziela Zwykła