Bliskość Boga w czasach społecznego dystansu.

28 listopada, 2020