30 lat Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. „Głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież”