12 listopada, 2021

12 listopada, 2021

103. Rocznica odzyskania niepodległości

103 lata temu Rada Regencyjna przekazała zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Tym samym Polska po 123 […]