Akcja Katolicka w Polsce

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu powołany został 21 kwietnia 1997 r. Dekretem Ks. Abpa Henryka Józefa Muszyńskiego, Metropolity Gnieźnieńskiego.

Zwiastowanie.pl Inowrocław

Pierwszym prezesem POAK została p. Anna Rogowska, która pełniła tę funkcję do 2004 roku. Po niej prezesem przez dwie kadencje – do roku 2012 była    p. Małgorzata Sroczyńska. Obecnie funkcję tę pełni p. Anna Polak. Wiceprezesem POAK jest p. Irena Łysiak, sekretarzem p. Jan Łuczak, zaś skarbnikiem p. Katarzyna Tabaczyńska. Do kwietnia 2001 r. Asystentem Parafialnym tej trzydziestoosobowej wówczas grupy był ks. kan. Wojciech Dzierzgowski, zaś po jego śmierci, od lipca 2001 r. funkcję tę pełni ks. prał. Leszek Kaczmarek.

Obecnie ta grupa apostolska liczy 21 osób – kobiet i mężczyzn w bardzo różnym wieku, którzy mają jeden wspólny cel: formować swoje życie, by zrobić „coś więcej”, bardziej we wspólnocie Kościoła – dla Boga i drugiego człowieka.

Akcja Katolicka spotyka się przeważnie co miesiąc – od lutego do czerwca i od września do grudnia – na wieczornej mszy św., a po niej na spotkaniach organizacyjno – formacyjnych na miejscowej plebanii. W każdą środę też o godz. 17. 30 przed wieczorną mszą św. członkowie Akcji Katolickiej prowadzą w kościele modlitwę różańcową (wyjątkiem jest październik, gdy modlimy się na różańcu wraz z wszystkimi po mszy św.). W modlitwie tej pamiętamy szczególnie o parafianach, ich rodzinach, kapłanach posługujących wśród nas, o naszej ojczyźnie, intencjach Ojca św. i całego Kościoła. To taki szczególny dar, który możemy ofiarować całej wspólnocie naszej parafii, może mało zauważalny, ale za to ogromnie potrzebny i nieoceniony.

Każdego roku w okolicach 1 czerwca organizujemy wraz z kapłanami i innymi grupami działającymi w parafii Dzień Dziecka na Jordanku. Nie tylko każde dziecko może tu przyjść wraz z rodzinami, pobawić się z innymi, zjeść coś smacznego, nauczyć się czegoś ciekawego, ale także ma szansę wrócić z tego festynu z wieloma nagrodami.

W lipcu i sierpniu włączamy się aktywnie w wielki skarb pielgrzymowania polskiego narodu ku Jasnej Górze. Naszym zadaniem jest zorganizowanie obiadowego posiłku dla całej pielgrzymki diecezji bydgoskiej zdążającej ku Jasnej Górze, a pątników jest zawsze niemało. Pomagamy także nakarmić pielgrzymów idących z Gdańska. I oczywiście nie zapominam  o naszych promienistych biało – błękitnych. Towarzyszymy im nie tylko modlitwą podczas drogi, ale na ich wejście na Jasną Górę i przywitanie pątników organizujemy coroczną pielgrzymkę autokarową.

Wielu spośród nas działa też w parafialnym oddziale Caritas, a ci, którzy tego nie mogą, starają się wspomagać charytatywną działalność na miarę własnych możliwości i dzielić się tym, co mają.

Kiedy w parafii przeprowadzane są akcje zbierania pieniędzy do puszek, można spotkać nas jako osoby kwestujące: czy to w ramach Dnia Papieskiego, gdy zbieramy datki na Dzieło Nowego Tysiąclecia, czy wtedy, gdy kwestujemy dla misjonarzy, powodzian i innych potrzebujących. Jesteśmy też obecni z naszym sztandarem, który posiadamy od 22 listopada 2009 roku, na wielu uroczystościach kościelnych i niektórych państwowych.

Od czasu do czasu integrujemy się także z członkami Akcji Katolickiej naszej archidiecezji – chętni spośród nas uczestniczą w pielgrzymkach, rekolekcjach, spotkaniach i dniach skupienia tej grupy apostolskiej w Gnieźnie, Częstochowie, na Lednicy i w wielu innych miejscach. Sami także kiedyś, w ramach patronalnego święta naszego stowarzyszenia, 22 listopada 2009 roku gościliśmy u nas kilkadziesiąt osób z Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Czy robimy wiele? Pewnie nie. Z pewnością chcielibyśmy dać z siebie więcej. To jednak, ile do tej pory uczyniliśmy i czynimy, to cegiełki z głębi naszych zwyczajnych ludzkich serc, które pragniemy nieustannie dokładać do budowania wspólnoty parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu.